firstpreviousnext

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-900] [901-1000] [1001-1100] [1101-1200] [1201-1300] [1301-1400] [1401-1500] [1501-1600] [1601-1700] [1701-1800] [1801-1900] [1901-2000] [2001-2100] [2101-2200] [2201-2300] [2301-2400] [2401-2411]


18S rDNA from 40 beetle species

Data matrix used in Maddison, D.R., Baker, M.D., and Ober, K.A. In press.A preliminary phylogenetic analysis of 18S ribosomal DNA of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino.

Sites 501 through 600

Calybe    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Cymindis   CAAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGATTACACTTTAAATCCTTTAAAAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Amara     CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Agonum    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Discoderus  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Chlaenius   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Loxandrus   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Pterostichus CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Galerita   CAAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Pseudaptinus CAAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Pseudomorpha CAAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Morion    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAATTCTGGTGCCA
Psydrus    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTGATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Diplous    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Patrobus   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTATAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Zolus     CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGGACACTTTAAATCCTTTCAAAATGACCAATTGGAGGGCAAGTCTAGTGCCA
Sloaneana   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTAGTGCCA
Diplochaetus CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGTAAGTCTGGTGCCA
Pericompsus  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Bembidion   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTATAACAAGGACCAATTAGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Asaphidion  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGAACACTTTAAATCCTATAACAATAAACAATTAGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Trechus    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGTAAGTCTGGTGCCA
Pasimachus  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Scarites   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Clivina    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATACTTTAACGAGGACCAATTGGAGGGTAAGTCTGGTGCCA
Schizogenius CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Dyschirius  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Loricera   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Calosoma   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Scaphinotus  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Elaphrus   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGAACACTTTAAATCCTTTAACAATAAACAATTGGAGGGTAAGTCTGGTGCCA
Blethisa   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Notiophilus  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Nebria    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTAAAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Leistus    CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACAAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
T. holmbergi CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
T. gibbsii  CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Tenebrio   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTCTAAACCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Dynastes   CGAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTCTAAACCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
Xanthopygus  CAAAAAATAACGATACGGGACTCATCCGAGGCCCCGTAATCGGAATGAGTACACTCTAAACCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCA
                                                         
Character excluded from all analyses indicated by a = in the line under the matrix; boundary regions indicated by *