firstpreviousnext

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-900] [901-1000] [1001-1100] [1101-1200] [1201-1300] [1301-1400] [1401-1500] [1501-1600] [1601-1700] [1701-1800] [1801-1900] [1901-2000] [2001-2100] [2101-2200] [2201-2300] [2301-2400] [2401-2411]


18S rDNA from 40 beetle species

Data matrix used in Maddison, D.R., Baker, M.D., and Ober, K.A. In press.A preliminary phylogenetic analysis of 18S ribosomal DNA of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino.

Sites 101 through 200

Calybe    GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Cymindis   GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Amara     GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAAATGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Agonum    GATCGTACCAC-ATAC-ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTAACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Discoderus  GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Chlaenius   GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Loxandrus   GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Pterostichus GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Galerita   GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Pseudaptinus GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAAGAGTGCTTTTATTAG
Pseudomorpha GATCGTACC---ACA--AATACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Morion    GATCGTACC---ACA--ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGTTCCAACCAGAGATGGAAGGAATGCTTTTATTAG
Psydrus    GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Diplous    GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGGAGGAGTGCTTTTATTAG
Patrobus   GATCGTACCC--ACG--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGGAGGAGTGCTTTTATTAG
Zolus     GATCGTACAC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGATCTCTGACCGGAGACGGGAGGAGTGCTTTTATTAG
Sloaneana   GATCGTACAC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGACCCCTGACCGGAGACGGAAGGGGTGCTTTTATTAT
Diplochaetus GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Pericompsus  GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Bembidion   GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Asaphidion  GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Trechus    GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Pasimachus  GATCGTACCACTATAAGTTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAATTCTGACCGGAGACGGGAGGAATGCTTTTATTAG
Scarites   GATCGTACCA--AAAT-ATTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTAACCGGAGACGGATAGAGTGCTTTTATTAG
Clivina    GATCGTACCT--ATA--GTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Schizogenius GATCGTACCA--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCAACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Dyschirius  GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCTGACCGGAGACGGAAAGAGTGCTTTTATTAG
Loricera   GACCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCAACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Calosoma   GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Scaphinotus  GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGGAGGAGTGCTTTTATTAG
Elaphrus   GATCGTACCC--ACA--TTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAACTCCAACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Blethisa   GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCAACCGGAGACGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Notiophilus  GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCAACCAGAGATGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Nebria    GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACACGCAAACAGAGCTCCGACCAGAGATGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
Leistus    GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCAACCAGAGATGGAAGGAGTGCTTTTATTAG
T. holmbergi GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGTTCCAACCGGAGACGGAAGGAATGCTTTTATTAG
T. gibbsii  GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTTATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGTTCCAACCGGAGACGGAAGGAATGCTTTTATTAG
Tenebrio   GATCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCAACCGGAAACGGAAGGAGCGCTTTTATTAG
Dynastes   GTTCGTACCC--ACA--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGCTCCGACCGGAGACGGAAGGAGCGCTTTTATTAG
Xanthopygus  GATCGTACC---ACT--TTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAACAGAGATCCGACCGGAGACGGAAGGAACGCTTTTATTAG
                                                         
Character excluded from all analyses indicated by a = in the line under the matrix; boundary regions indicated by *