firstpreviousnext

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-900] [901-1000] [1001-1100] [1101-1200] [1201-1300] [1301-1400] [1401-1500] [1501-1600] [1601-1700] [1701-1800] [1801-1900] [1901-2000] [2001-2100] [2101-2200] [2201-2300] [2301-2400] [2401-2411]


18S rDNA from 40 beetle species

Data matrix used in Maddison, D.R., Baker, M.D., and Ober, K.A. In press.A preliminary phylogenetic analysis of 18S ribosomal DNA of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino.

Sites 1301 through 1400

Calybe    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Cymindis   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Amara     GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGCTCGAAG
Agonum    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Discoderus  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Chlaenius   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Loxandrus   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Pterostichus GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Galerita   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Pseudaptinus GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAACGCGAAAGCATTTGCCAAATATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Pseudomorpha GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Morion    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Psydrus    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Diplous    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Patrobus   GTTAGAGGTGAAATTCTTAGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Zolus     GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGATCGAAG
Sloaneana   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACATAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Diplochaetus GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Pericompsus  GTTAGAGGTGAAATTCCTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Bembidion   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGCTCGAAG
Asaphidion  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGCTCGAAG
Trechus    GTTAGAGGTGAAATTTTTGGATTGTTGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Pasimachus  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACAGACTTAAGCGAAAGCATTTGCCAAATATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Scarites   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACAAACTTAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Clivina    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGCTCGAAG
Schizogenius GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTGGAAG
Dyschirius  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Loricera   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGCTCGAAG
Calosoma   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Scaphinotus  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATTGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Elaphrus   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Blethisa   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Notiophilus  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Nebria    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACTAAAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAGCGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Leistus    GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
T. holmbergi GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAATGTTTTCATTAATCTAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
T. gibbsii  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCTAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAG
Tenebrio   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAACGCTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAG
Dynastes   GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTTGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAACGCTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAG
Xanthopygus  GTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTCGCAAGACGGACAGAAGCGAAAGCATTTGCCAAAAACGCTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAG
                                                         
Character excluded from all analyses indicated by a = in the line under the matrix; boundary regions indicated by *