firstpreviousnext

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-900] [901-1000] [1001-1100] [1101-1200] [1201-1300] [1301-1400] [1401-1500] [1501-1600] [1601-1700] [1701-1800] [1801-1900] [1901-2000] [2001-2100] [2101-2200] [2201-2300] [2301-2400] [2401-2411]


18S rDNA from 40 beetle species

Data matrix used in Maddison, D.R., Baker, M.D., and Ober, K.A. In press.A preliminary phylogenetic analysis of 18S ribosomal DNA of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino.

Sites 1201 through 1300

Calybe    ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTAC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Cymindis   ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Amara     ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Agonum    ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Discoderus  ATGGAATAATGAAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Chlaenius   ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Loxandrus   ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Pterostichus ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Galerita   ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAATA-TCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Pseudaptinus ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAT--TCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Pseudomorpha ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Morion    ATGGAATAATGGAACAGGACCTTGGTTCTATTTTGTTGGTTCCC-GGACC--CCCAGGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Psydrus    ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--TTCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Diplous    ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Patrobus   A-GGAATAATGAA-CAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTCC-GAAC--CCCGAGTTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Zolus     ATGGAATAATAGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--AACGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Sloaneana   ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--GACGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Diplochaetus ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Pericompsus  ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Bembidion   ATGGAATAATGGAACAGGACCTCG-TTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Asaphidion  ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--TCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCCTTCGTATTGCGAC
Trechus    ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Pasimachus  ATGGAATAATAGAATAGGACCTCGATTCTATTTTGTTGGTTTTG-AGAAT--TAAGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTTGTATTGCGAC
Scarites   ATGGAATAATAGAATAGGACCTCCGTTCTATTTTGTTGGTTTTTGAGAAC--TTCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTTGTATTGCGAC
Clivina    ATGGAATAATAGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Schizogenius ATGGAATAATAGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Dyschirius  ATGGAATAATAGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Loricera   ATGGAATAATATAATAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAACATTCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Calosoma   ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Scaphinotus  ATGGAATAATGAAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAACC-ACCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Elaphrus   ATGGAATAATAGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Blethisa   ATGGAATAATGAAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Notiophilus  ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Nebria    ATGGAATAATGGAATAGGACCTCGGTTCTATTTTGGTGGTTTTTTGGAAC--AATGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Leistus    ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
T. holmbergi ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGGTGGGGTTCCAGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
T. gibbsii  ATGGAATAATGGAACAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--CCCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Tenebrio   ATGGAATAATGGAATAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAT--TTTGAGGTAATGATTAATAGGAACGGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Dynastes   ATGGAATAATGGAATAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--TCCGAGGTAATGATTAATAGGAACGGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
Xanthopygus  ATGGAATAATGGAATAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC-GGAAC--TCCGAGGTAATGATTAATAGGAACGGATGGGGGCATTCGTATTGCGAC
                                                         
Character excluded from all analyses indicated by a = in the line under the matrix; boundary regions indicated by *